Kuldīgas novada Domes 17. decembra sēdē Domes deputāti vienbalsīgi atbalstīja Kuldīgas Centra vidusskolas apņemšanos iegūt valsts ģimnāzijas statusu, kas apliecināts Domei iesniegtajā Kuldīgas Centra vidusskolas Skolas padomes priekšlikumā.

“Esam izvērtējuši savu darbu, saņēmuši iedrošinājumu no sabiedrības un atbalstu no skolas padomes valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas procedūras uzsākšanai. Apzināmies, ka būs jāiegulda vēl vairāk darba, lai nodrošinātu izglītības procesa kvalitāti un sasniegtu rezultātu atbilstoši valsts ģimnāzijas noteiktajiem kritērijiem,” uzsver skolas direktore, Domes deputāte Brigita Freija.

Kuldīgas Centra vidusskola var lepoties ar lieliskiem skolēnu sasniegumiem dažāda mēroga konferencēs, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, konkursos, olimpiādēs. Arī skolas rekonstrukcijas un modernizācijas projekts, ko paredzēts paveikt līdz 2022. gadam rudenim, būs būtisks arguments, kādēļ skolai saņemt valsts ģimnāzijas nosaukumu.

“Vispārējā izglītībā ir nepieciešams mērķtiecīgi organizēts darbs mācību procesa pilnveidē, tai skaitā radot iespējas spējīgo skolēnu talantu savlaicīgai atklāšanai un izkopšanai, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību darbu un individualizētu atbalstu skolēnu izcilībai. Ceru, ka mums visiem kopā izdosies un ieguvēji būs mūsu novada jaunieši,” valsts ģimnāzijas statusa iegūšanas vajadzību skaidro skolas vadītāja.

Ministru kabineta noteikumi nosaka – lai varētu pretendēt uz valsts ģimnāzijas statusu, vismaz pēdējos trīs mācību gadus izglītības iestādei vispārējās vidējās izglītības programmas apguvē jāīsteno ne mazāk kā trīs padziļinātie kursu komplekti, kā arī tai nedrīkst būt mazāk par pieciem padziļinātiem un diviem specializētiem kursiem. Tā kā tikai šajā mācību gadā vidusskolās visā Latvijā ir sākusies jaunā modeļu un grozu sistēma, skolas, tostarp Kuldīgas Centra vidusskola, šo kritēriju varēs izpildīt tikai 2023. gadā.

Šobrīd Kuldīgas Centra vidusskolā mācās 668 skolēni, tostarp vidusskolā zināšanas un prasmes apgūst 88 jaunieši.

Ceļā uz valsts ģimnāzijas statusu

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *