Kuldīgas Centra vidusskolas dalība projektos 2022./2023.m.g.

 1.  ESF projekts „Kompetenču pieeja mācību saturam” Nr.8.3.1.1/16/I/002.
 2. ESF projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001.
 3. ESF projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2/16/I/001.
 4. Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” jeb PuMPuRS. Projekta mērķis ir mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kuri pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.
 5. Pašvaldības attīstības programmas investīciju plāna darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”, Kuldīgas Centra vidusskolas ēkas daļu, telpu un stadiona pārbūve, atjaunošana un teritorijas labiekārtošana.
 6. Projekts “Kreativitātes kamola atšķetināšana soli pa solim”, Erasmus+ projekta līguma Nr. 2019-1-LV01-KA101-060146.
 7. “Eiropas Parlamenta vēstnieku skola” (sadarbībā ar Eiropas Parlamenta informācijas biroju).
 8. NORD plus projekts “21st Century Lesson” NPJR-2019/ 10097.
 9. NORD plus Junior projekts “Earth Harmony Living” NPJR-2020/ 10217.
 10. Nacionālais Veselību veicinošo skolu tīkls (Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar Veselības ministriju Izglītības un zinātnes ministriju, Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Valsts izglītības satura centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Vecāku forumu un Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecību).
 11. Skolas piens” un “Skolas auglis” – Eiropas Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”.
 12. ”Ekoskolu programma” (Vides izglītības fonds).
 13. Makulatūras un lietoto bateriju vākšanas konkurss ”Tīrai Latvijai” (Sadarbībā ar Līgatnes papīrs, AS Latvijas Valsts meži, Valsts izglītības satura centru).
 14. Starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību stunda”.
 15. Zināšanu pārbaudes tiešsaistes rīks ģeogrāfijā 7. – 9. klases mācību vielas apguvei. Projekta numurs: 8.3.1.2/19/A/002.
 16. Latvijas SKOLAS SOMA.
 17. IAC projekts “Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē”