Projekta numurs: 8.3.1.2/19/A/002

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 5. novembra noteikumiem Nr. 677 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.2. pasākuma “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, ES un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2019. gada 23. augusta lēmumu Nr.39-2-60/6920 par projekta “Zināšanu pārbaudes tiešsaistes rīks ģeogrāfijā 7.-9.klases mācību vielas apguvei” (turpmāk— Projekts) iesnieguma apstiprināšanu un 2019. gada 15. oktobra atzinumu Nr.39-2-60/8186 par šajā lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, Kuldīgas Centra vidusskola ir noslēgusi sadarbības līgumu ar SIA “Northmaps” par digitālā mācību līdzekļa (turpmāk – DML) aprobāciju, kurā vienojas sadarboties projektā “Zināšanu pārbaudes tiešsaistes rīks ģeogrāfijā 7.-9.klases mācību vielas apguvei” īstenošanā un realizēšanā, aprobējot izstrādātos materiālus ģeogrāfijā 7.-9.klasē.

Pieejams digitālais ģeogrāfijas atlants pamatskolām

Kartogrāfijas uzņēmums SIA “Northmaps” sadarbībā ar “Karšu izdevniecību Jāņa sēta” izveidojis Digitālo ģeogrāfijas atlantu pamatskolām, kas publicēts izglītības portālā “Uzdevumi.lv”. Atlantā ievietotas 175 kartes un kartoshēmas, kas lielākoties pirms tam tikušas publicētas drukātā veidā tādos “Karšu izdevniecības Jāņa sēta” izdevumos kā “Latvijas ģeogrāfijas atlants”, “Kontūrkaršu albums skolām” un “Ģeogrāfijas atlants 7. un 8. klasei”.

Ģeogrāfijas mācīšanās jomā viena no neatņemām sastāvdaļām ir kartes un atlanti, jo tas ir vislabākais veids telpisku parādību ilustrēšanai. “Digitālais ģeogrāfijas atlants padara pieejamāku un ērtāku ģeogrāfijas mācīšanu un mācīšanos. Skolotāji kartes var demonstrēt projektorā vai interaktīvajā tāfelē sev tīkamā pietuvinājumā, bet ar marķiera funkciju var atzīmēt noteiktas vietas vai objektus. Tikmēr skolēni ģeogrāfiju var apgūt kaut vai ceļā uz skolu,” stāsta Ģirts Burgmanis, SIA “Northmaps” vadošais satura eksperts un ģeogrāfijas pedagogs.

Kartes sagrupētas pēc reģionālā un tematiskā principa, kā arī izveidots karšu meklētājs. Visas kartes aktualizētas, sekojot notikumiem politikā un dabas vai cilvēka ietekmētos vides procesos, vai tas būtu “breksits”, Burundi galvaspilsētas maiņa, tankkuģa nogrimšana Dzeltenajā jūrā vai maksimālās gaisa temperatūras rekords Latvijā. Arī nākotnē karšu materiālu plānots uzturēt gan proaktīvi, reaģējot uz plānotām izmaiņām politikā, kā Latvijas jaunais administratīvais iedalījums, gan retroaktīvi, atzīmējot ievērības cienīgos notikumus.

Daļa no kartēm iepriekš bijusi ievietota kompaktdiska (CD) formātā, bet tagad atlants pieejams tīmeklī gan datorā, gan mobilajā telefonā vai planšetē mūsdienīgā dizaina izpildījumā.

Digitālais ģeogrāfijas atlants īstenots Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.2. pasākuma “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde” projekta 8.3.1.2/19/A/002 “Zināšanu pārbaudes tiešsaistes rīks ģeogrāfijā 7. – 9.klases mācību vielas apguvei” ietvaros.