Mēs savai skolai un pilsētai

Reģ.Nr. 40008180700

Mucenieku iela 6, Kuldīga

Banka AS SEB banka

UNLALV2X

LV20UNLA0050018899486


Īstenotie projekti

  • Āra klase 03.2015. – 11.2015.
  • strītbola laukuma izveide pie Kuldīgas Centra vidusskolas 07.2013. – 04.2014.
  • Jauns skolas zvans Kuldīgas Centra vidusskolai 05.2013. – 09.2013.
  • Jaunrades darbs “Es savai skolai Kuldīgā” 05.2012.
  • Gētshahtes skolēnu un skolotāju delegācijas viesošanās Kuldīgā 09.2014.

Neatbalstītie projekti

  • “Tu neesi viens” – Kuldīgas novada bērnu un jauniešu sociālās integrācijas centrs